tomato

عطر اصل و عطر آنباکس

دانستنی های عطر.....عطرهای اصل....عطر آنباکس....عطر تستر......عطر فیک یا تقلبی
عطر های اصل که با بسته بندی توسط برند آن با شیرینک (نایلون روی جعبه ) یا بدون آن به صلاحدید یا بنا به طراحی آن ارایه میشود که بارکد و بچ کد دارند که تشخیص و بررسی این بچ کد کاری تخصصی میباشد این عطرها هم اصل و هم تقلبی دارند که قیمت و تجربه در رابطه با عطر میتوان آن را تعیین کرد....
ولی عطر های آنباکس همه تقلبی میباشند که نباید فریب قیمت پایین آن را خورد و آن را با تستر یکی دانست.....تستر ها با جعبه سفید یا کاهی میباشند که روی آنها جمله tester not for sale به چشم میخورد و مثله عطر های بسته بندی روی آن بارکد و بچ کد موجود است و اصل میباشند درست بر عکس عطر های آنباکس........
........................................عطر نارسیس........................